Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis » Tarptautinė konferencija
Lietuvių / English

Tarptautinė konferencija

Tarptautinė istorijos konferencija „Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis – 1953–1990“ įvyko 2011 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Politikai, istorikai, sociologai, pedagogai ir kiti profesionalai iš septynių ES šalių diskutavo apie sovietų režimo padarytus nusikaltimus Centrinėje ir Rytų Europoje. Tai buvo gera proga pasimokyti vieniems iš kitų, pasidalyti patyrimu, paskleisti žinias ir inicijuoti paskesnius veiksmus. Pranešėjai ir dalyviai sužinojo apie sovietų valdytų skirtingų šalių patyrimus, aptarė, kaip kuo plačiau informuoti visuomenę apie Europos totalitarinę praeitį, apie totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, kaip mokyti mūsų jaunąją kartą, kad apsaugotume mūsų politines sistemas nuo pavojingų radikalių ideologijų įtakos.

 Tarptautinė istorinės konferencijos

PROGRAMA IR PRANEŠIMAI

 

Lapkričio 28  (pirmadienis)

 

   

 1 sesija

 

Europos atmintis ir sąžinė,

 
  Moderatorius Ronaldas Račinskas VIDEO
 
  Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys, Lietuva VIDEO
     
  Sandra Kalniete, Europos Parlamento narė, Latvija PREZENTACIJA

VIDEO
     
  Inese Vaidere,  Europos Parlamento narė, Latvija

 PRANEŠIMAS

VIDEO

     
  Emanuelis Zingeris, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Lietuva  VIDEO
     
  Arimantas Dumčius, LR Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas, Lietuva  

VIDEO

     
   Diskusija  VIDEO
 
   
   2 sesija  
 

Pasipriešinimas ir jo slopinimas,

 
  Moderatorius Dr. Arvydas Anušauskas  VIDEO
     
  Dr. Algirdas Jakubčionis, Disidentai ir jų persekiojimas. Jaunimo pasipriešinimas, Lietuva VIDEO
     
  Kristina Burinskaitė, SSRS KGB padalinys Lietuvoje – sovietinio okupacinio režimo atrama, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
  Dr. Volodymyr Viatrovych, KGB prieš nacionalinį demokratinį judėjimą Ukrainoje 1988-1991, Ukraina  PRANEŠIMAS

VIDEO

     
  Clara Mares, „Paprastas įtariamasis“. Rumunijos saugumo tarnybos Securitate taikyti metodai sekant rašytojus devintame XX a. dešimtmetyje, Rumunija.  PREZENTACIJA

VIDEO
     
  Klausimai, diskusijos VIDEO
     
   3 sesija  
 

Ekonominiai ir demografiniai pokyčiai,

 
  Moderatorius Dr. Algirdas Jakubčionis  VIDEO
     
  Jiří Urban, Kolektyvizacija Čekoslovakijoje: visiškas privačių ūkių sunaikinimas, Čekija.  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
  Dr. Saulius Grybkauskas, Ekonomikos militarizavimas: karinė pramonė sovietinėje Lietuvoje, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
  Dr. Vilius Ivanauskas, Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas:  nuo privilegijų iki nelegalumo, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO 
     
  Dr. Valdemaras Klumbys, Rusifikacija Lietuvoje: ideologinis pagrindimas ir praktika, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
     
 
     
   4 sesija  
 

Pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai,

 

 
  Moderatorius  Dr. Nerijus Šepetys  VIDEO
     
  Pavel Kugler , Katalikų bažnyčios persekiojimas Čekoslovakijoje 1953-1968 metais, Čekija  PRANEŠIMAS

VIDEO 
     
  Birutė Burauskaitė, Bažnyčios persekiojimo metodai Lietuvoje, Lietuva  VIDEO
     
  Dr. Indrek Paavle, Kai kurie pagrindinių žmogaus teisių pažeidimo aspektai Sovietų sąjungoje: judėjimo ir gyvenamosios vietos apribojimai, Estija  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
  Dr. Arūnas Streikus, Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO
     
     
  Klausimai, diskusijos VIDEO
     
     

Lapkričio 29 (antradienis)

 
   
   1 sesija  
 

Komunistinių režimų veidas

 

 
  Moderatorius Ingrida Vilkienė  VIDEO
     
  Renato Podbersič, Komunistinis režimas Slovėnijoje – istorinė retrospektyva, Slovėnija  PRANEŠIMAS
PREZENTACIJA
VIDEO

     
  Adrian Cioflâncă, Pasikeitimų iliuzija: Rumunijos jaunimas ir  komunistinės organizacijos po Stalino mirties, Rumunija  PRANEŠIMAS

VIDEO

     
  Boštjan KOLARIČ, Jugoslavijos komunistinio režimo nusikaltimai iš teisinės perspektyvos, Slovėnija PRANEŠIMAS
VIDEO


     
  Inga Arlauskaitė, Sovietinė (Okupacinė) kariuomenė Lietuvoje: Lietuvos resursų eikvojimas, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO

     
     
  Klausimai, diskusijos VIDEO
     
     
  Edvinas Šnorė, Dokumentinio filmo „The Soviet Story“ (Tarybinė Pasaka) pristatymas ir aptarimas su autoriumi, Latvija VIDEO
     
 
2 sesija
 
 

Saviraiškos kontrolė,

 
  Moderatorius Vidmantas Valiušaitis  VIDEO
     
  Dr. Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos klastojimo mechanizmai sovietmetyje, Lietuva  PRANEŠIMASVIDEO
     
 

Dr. Bogdan Cristian Iacob, Socialistinė integracija ir alternatyvios mokslo kryptys: Rumunija ir sovietinis blokas  1960-1965 m., Rumunija

 PRANEŠIMAS

VIDEO

     
  Linas Tatarūnas, Kova su sionizmu ir žydų emigracijos ribojimas, Lietuva  PRANEŠIMAS

VIDEO

 
Diskusija

VIDEO
  3 sesija  
 

Švietimas ir propaganda,

 

 
  Moderatoriu Ronaldas Račinskas  VIDEO
   
  Najbert Jaroslav, “Žiūrėk taip, vaike.” Kaip mokyti vyresnių socialistinės Čekoslovakijos piliečių palikuonis?, Čekija  PRANEŠIMAS
PREZENTACIJA
VIDEO 
     
 

Aija Abens, Istorijos mokymas Sovietų sąjungoje – atminties primetimas jėga, Latvija

 PRANEŠIMAS
PREZENTACIJA
VIDEO 
     
  Ingrida Vilkienė, Kaip mokiniams kalbėti apie sovietinį laikotarpį. Metodai ir priemonės, Lietuva      PRANEŠIMAS
PREZENTACIJA
VIDEO

     
  Klausimai, diskusijos

VIDEO